Obsługa Tachografu – Wpis manualny

Obsługa Tachografu - Wpis manualnyFilm pokazuje w jaki sposób zrobić wpis manualny w tachografie.

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006
Artykuł 9
2. Czas spędzony na dojeździe do miejsca postoju pojazdu
objętego zakresem niniejszego rozporządzenia lub powrotu
z tego miejsca, jeżeli pojazd nie znajduje się ani w miejscu
zamieszkania kierowcy, ani w bazie pracodawcy, w której
kierowca zwykle pracuje, nie jest liczony jako odpoczynek lub
przerwa, chyba że kierowca znajduje się na promie lub
w pociągu i posiada dostęp do koi lub do kuszetki.

3. Czas spędzony przez kierowcę kierującego pojazdem
nieobjętym zakresem niniejszego rozporządzenia do lub
z pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia,
który nie znajduje się w miejscu zamieszkania kierowcy ani
w bazie pracodawcy, gdzie kierowca zazwyczaj pracuje, jest
traktowany jako „inna praca”

Importowane z Youtube

admin: