Centrum Kompetencji BOF Film stanowiskowy Mechanik pojazdów samochodowych

Centrum Kompetencji BOF Film stanowiskowy Mechanik pojazdów samochodowychFilm zrealizowany w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Importowane z Youtube

admin: